Alarm meteorologiczny przyczyną tymczasowego zamknięcia Parku Miejskiego w Wejherowie

W najbliższym otoczeniu Parku Miejskiego w Wejherowie, mieszkańcy zauważyli niedawno postawione bariery oraz tablice informujące o jego chwilowym zamknięciu. Spontaniczne i tajemnicze zamknięcie terenu parkowego wywołało zaniepokojenie wśród odwiedzających, którzy zaczęli zastanawiać się nad przyczyną tego stanu rzeczy i okresem czasu, na jaki park zostanie zamknięty.

Komunikaty od urzędników miejskich Wejherowa oraz pracowników WZNK Wejherowo uspokajają mieszkańców, twierdząc, że nie ma żadnego powodu do niepokoju. Zasłaniają się troską o bezpieczeństwo lokalnej społeczności jako jedyną przyczyną ostatnich decyzji o zamknięciu parku, co jest bezpośrednio związane z ostrzeżeniami meteorologicznymi wydanymi przez rząd.

Zamieszczone na barierkach komunikaty wyjaśniają sytuację: „W odpowiedzi na ostrzeżenia o silnych wiatrach wydane przez rządowe centrum bezpieczeństwa, Park Miejski jest obecnie zamknięty”.

Reasumując, nie ma powodów do obaw. Gdy zauważymy informację o zamknięciu parku spowodowaną alarmem meteorologicznym, możemy być pewni, że ograniczenie dostępu będzie tymczasowe i skończy się wraz ze zniknięciem zagrożenia, czyli silnych wiatrów. Takie sytuacje trwają zwykle od kilku do kilkunastu godzin.