Inauguracja IX kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie

Początkowe spotkanie nowej, IX kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej miało miejsce w Sali Obrad Urzędu Miasta w Redzie. Łukasz Kamiński, pełniący rolę zastępcy burmistrza oraz Radosław Farion, który jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej, przywitali zebranych gości.

Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okroj, Sekretarz Miasta Hanna Janiak, członek zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła. Obecni byli również dyrektorzy redzkich szkół oraz opiekunowie samorządów uczniowskich.

W ceremonii wręczenia aktów wyboru 22-radnym Młodzieżowej Rady brał udział Burmistrz Miasta wspólnie z opiekunem MRM. Wybrani radni reprezentują wszystkie szkoły podstawowe w Redzie oraz PZS. Ich wybór odbył się na początku października i był przeprowadzany w placówkach edukacyjnych, a w przypadku uczniów pochodzących spoza Redy – poprzez głosowanie online.

Podczas drugiego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej, radni zdecydowali, że 30 listopada odbędą się wybory do prezydium ich ciała.