Jastrzębskie miejsca pamięci: upamiętnienie osób, które wpłynęły na historię miasta

Na terenie Jastrzębia zlokalizowane są liczne miejsca upamiętniające osoby zasłużone dla tego miasta lub te, które oddały swoje życie w obronie ojczystych granic. W tych miejscach można składać hołd zmarłym i przypominać sobie ich wybitne osiągnięcia.

W pierwszych dniach listopada, szczególnie 1 i 2 listopada, obchodzimy czas pamięci o zmarłych. Odwiedzamy wtedy groby naszych bliskich, zapalamy świece, dekorujemy nagrobki kwiatami lub stroikami. Groby rodzinne, przyjaciół czy osób nam bliskich stają się w tych dniach miejscem częstych odwiedzin.

Wśród nich znajdują się także miejsca poświęcone osobom, które ze względu na swoje dokonania czy wydarzenia historyczne są ważne dla danej społeczności. Tak jest również w Jastrzębiu – miastem pełnym miejsc upamiętniających osoby, które za życia wywarły istotny wpływ na jego historię.

Podczas odwiedzin na cmentarzach warto pamiętać również o tych osobistościach i symbolicznie zapalić znicz, by uczcić ich wkład w rozwój miasta. Ale gdzie w Jastrzębiu znajdują się groby najbardziej znaczących jego mieszkańców oraz groby masowe?

Najwięcej z nich można znaleźć na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny w Jastrzębiu-Górnym. To właśnie tam pochowana jest większość członków rodziny Witczaków. W rodowym grobowcu spoczywają Mikołaj Witczak, jeden z jego synów – Józef, a także żona Józefa – Krystyna.