Nadbałtyckie spotkanie młodych niesłyszących i słabosłyszących – XIX Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie stał się 7 czerwca miejscem, gdzie odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust dla Uczniów z Wadą Słuchu. Spotkanie zgromadziło uczniów ze specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych z różnych regionów Polski, a jego motyw przewodni brzmiał: „Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze”.

Do Wejherowa przybyli młodzi ludzie z siedmiu ośrodków edukacyjnych specjalizujących się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedosłyszącą i niesłyszącą. Reprezentowali placówki z miast takich jak Bydgoszcz, Olecko, Sławno, Olsztyn, Katowice oraz dwie szkoły z Warszawy.

Rozpoczęcie wydarzenia miało uroczysty charakter. Uczestnicy konkursu zaprezentowali taneczne przedstawienie „Podwodny świat”, a także wykonali utwór „Język życia” w języku migowym. W tych artystycznych prezentacjach aktywnie uczestniczyli również nauczyciele i nauczycielki z wejherowskiego ośrodka.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem lokalnych władz. Były obecne takie osobistości jak zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz, oraz członek zarządu Starostwa Powiatowego, Marcin Drewa. Poza nimi, na wydarzeniu pojawili się także sponsorzy i osoby, które wsparły organizację konkursu – informują organizatorzy imprezy.