Kolejne spotkanie Policji Pucka z seniorami: wymiana informacji i omówienie kwestii bezpieczeństwa

Przedstawiciele Policji w Pucku zainicjowali kolejne spotkanie społeczne, skierowane do starszych osób. Podczas debaty, która odbyła się poprzedniego dnia, omówiono wiele istotnych zagadnień, przeprowadzono angażujące dyskusje, a także złożono życzenia świąteczne oraz wyrażono wdzięczność uczestnikom.

Debaty społeczne są jednym z głównych narzędzi, za pomocą których policja nawiązuje kontakt ze społeczeństwem. Stanowią one platformę dla wymiany kluczowych informacji i spostrzeżeń, jak również umożliwiają zgłaszanie problemów do rozwiązania. Spotkania te są szczególnie cenne dla seniorów, którzy dzięki nim mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Poprzedniego dnia odbyła się jeszcze jedna debata społeczna dla seniorów, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Pucku. Celem tej inicjatywy była edukacja starszych osób na temat różnych zagadnień bezpieczeństwa.

Spotkanie rozpoczął podinspektor Krzysztof Hejmowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, który wprowadził seniorów w tematykę debaty. Następnie komisarz Monika Bradtke, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku, przekazała uczestnikom ważne informacje na temat sposobów radzenia sobie z oszustami, co jest szczególnie istotne w okresie przedświątecznym. Aspirant Małgorzata Kotarba, funkcjonariuszka odpowiedzialna za profilaktykę społeczną, podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa seniorów i omówiła potencjalne zagrożenia oraz zasady bezpiecznego funkcjonowania.