Spotkanie mundurowych z Komisariatu Policji we Władysławowie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1

W poprzednim tygodniu doszło do spotkania pomiędzy dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Władysławowie a studentami klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 w tym samym mieście. Podczas spotkania, funkcjonariusze omówili z młodzieżą kwestie bezpieczeństwa oraz konsekwencje niewłaściwego postępowania, które mogą prowadzić do zarzutów prawnych. Motywowali także chętnych do podjęcia służby w policji.

Podczas spotkania, dzielnicowi z Władysławowa wyjaśniali uczniom podstawowej szkoły znaczenie profilaktyki oraz różne aspekty bezpieczeństwa. Przypomnieli przede wszystkim o normach i regułach obowiązujących w społeczeństwie, odwołując się do Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Dzielnicowa omówiła również zasady obowiązujące w domu, szkole i relacjach między rówieśnikami, podkreślając jak ważne jest przestrzeganie prawa i unikanie czynów karalnych. Młodzież dowiedziała się również jak utrzymać bezpieczeństwo online, prawidłowo korzystać z mediów społecznościowych oraz jak komunikować się z innymi bez narażania się na konsekwencje prawne, np. za groźby czy znieważenie.

W ramach przygotowanego spotkania, policjantka zaprezentowała multimedialną prezentację, która wzbudziła zainteresowanie uczniów. Uczniowie z zaciekawieniem wsłuchiwali się w omawiane tematy, takie jak przemoc między rówieśnikami, nękanie czy kryzys emocjonalny. Prezentacja skłoniła niektórych do refleksji, natomiast inni zdecydowali się na udział w dyskusji.