Umowa na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Strzelnie została podpisana – marzenia rodziców i lokalnych władz stają się rzeczywistością

Podczas spotkania zwołanego w Urzędzie Gminy Puck, przekazano do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu umowy dotyczącej modernizacji i rozbudowy jednego z kluczowych obiektów edukacyjnych w regionie, Szkoły Podstawowej w Strzelnie. Marcin Nikrant, pełniący funkcję wójta gminy Puck, z entuzjazmem komentuje tę decyzję: „Po wielu latach oczekiwania, dzięki nieustającym staraniom sołtysa oraz aktywności miejscowej społeczności, upragniona inwestycja staje się rzeczywistością”.

Szkoła w Strzelnie od dłuższego czasu wymagała gruntownej przebudowy. Aktualnie placówka mieści się w dwóch budynkach, które nie spełniają wymogów odpowiedniej ilości sal lekcyjnych oraz brakuje w nich sali gimnastycznej. Jednak sytuacja ta ma ulec zmianie w ciągu najbliższych dwóch lat.

„Realizacja tej inwestycji pozwoli na gruntowną modernizację istniejącego budynku szkolnego oraz dobudowanie nowoczesnej części budynku. W efekcie zyskamy dodatkowe sale lekcyjne, rozbudowane zaplecze techniczne oraz długo wyczekiwaną salę gimnastyczną, która stanie się prawdziwą stolicą sportu gminnego w Strzelnie” – mówi Nikrant.

Całkowity koszt inwestycji wynosi około 15 milionów złotych. Gmina Puck odnotowała sukces w ubiegłym roku, zdobywając 11 milionów złotych dofinansowania z programu „Polski Ład”. Środki na pokrycie pozostałej części kosztów pochodzą z budżetu gminy oraz z kredytu. Planowany termin zakończenia prac i oddania szkoły do użytkowania uczniom to wrzesień 2026 roku.