Zakończenie prac przy budowie bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw) w Wejherowie

W Wejherowie trwają prace nad finalizacją ostatniej warstwy bitumicznej na dodatkowym pasie ruchu, ciągnącym się wzdłuż drogi wojewódzkiej. Odcinek, na którym skupiają się prace, rozciąga się od terenu dawnej spółdzielni Zryw, aż do ulicy Orzeszkowej, obejmując również rondo oraz łącznice prowadzące do drogi wojewódzkiej i ulicy Sikorskiego. To już następna faza prac związanych z tworzeniem bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw).

Sekretariat miasta Wejherowa informuje, że po ułożeniu górnej warstwy nawierzchni, wykonawcy przystąpią do realizacji poboczy, oznakowania poziomego i innych prac wykończeniowych. Wykonawca obiecuje, że wszystkie prace na tym odcinku zostaną zakończone najpóźniej do lipca 2024 roku.

Arkadiusz Kraszkiewicz, pełniący obowiązki prezydenta Wejherowa, podkreśla wagę inwestycji. Wyraża on przekonanie, że budowa Węzła Zryw jest obecnie najważniejszym projektem realizowanym w mieście, a jednocześnie najbardziej strategicznym z punktu widzenia potrzeb miasta. Zapewnia również, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.