Zakończył się jeden z etapów poszerzenia plaży w Jastrzębiej Górze

Już od sierpnia w Jastrzębiej Górze i okolicach prowadzone były prace refulacyjne. Celem tych prac było oczywiście poszerzenie plaż. I na pewno udało się tego dokonać w kilku miejscach. Do wykonanych prac wykorzystano mniej więcej 895 tysięcy m3 piasku. Wcześniej piasek ten pozyskano z robót czerpalnych.

Prace refulacyjne zlecone przez Urząd Morski w Gdyni

O rozpoczęciu prac refulacyjnych zadecydował Urząd Morski w Gdyni. Celem prac było poszerzenie plaż nad morzem w wybranych miejscach. Dzięki temu piasek pozyskany z robót czerpalnych wykorzystano do poszerzenia brzegów otwartego morza w kilku miejscach. Przede wszystkim w Jastrzębiej Górze – Ostrowo wykorzystano mniej więcej 295 tysięcy m3 piasku, a jeśli chodzi o Jastrzębią Górę, to wykorzystano mniej więcej 300 tysięcy m3 piasku. Warto dodać, że w ramach prowadzonych prac refulacyjnych wykorzystano m.in. specjalny rurociąg podwodny, który miał średnicę 600 mm, a także długość 700 metrów. Był o zlokalizowany bezpośrednio prostopadle do plaży, na których były rozłożone rurociągi lądowe. Te z kolei liczyły 250 metrów w każdym z kierunków. Oczywiście, gdy prace refulacyjne postępowały, to rurociągi lądowe były przekładane.