PKS Gdynia otrzymuje dofinansowanie na transport publiczny w 2024 roku dla małych miejscowości

Została zatwierdzona umowa pomiędzy PKS-em Gdynia a Związkiem Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej, który obejmuje samorządy powiatu puckiego, miasta Puck, gminę Puck i gminę Władysławowo. Celem porozumienia jest wsparcie publicznego transportu zbiorowego, konkretnie przewozów autobusowych, w 2024 r.

Nadrzędnym celem tej umowy jest służenie mieszkańcom mniejszych miejscowości z obszaru działania tych samorządów. Jak podkreślają samorządowcy z tych jednostek, to właśnie te społeczności będą największymi beneficjentami tego porozumienia.

Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z dwóch źródeł. Główną część dofinansowania, wynoszącą 1 980 212,70 zł, zapewni Wojewoda Pomorski, a środki te zostaną przekazane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Samorządy natomiast zadeklarowały przekazanie dodatkowych środków własnych na kwotę 231 022,08 zł.

Przedstawiciele powiatu puckiego zwracają uwagę na konkretny wpływ tego dofinansowania na życie codzienne mieszkańców. Dzięki tym środkom możliwe będzie utrzymanie mniej dochodowych linii autobusowych, co zapewni dostęp do transportu publicznego dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Dodatkowo, zachowane zostaną częste połączenia na niektórych trasach, co z kolei poprawi komfort podróżowania.