Sesja rady Wejherowa: 150 tys. zł na nowe ławki i kosze na śmieci

Podczas nadzwyczajnej sesji, radni Wejherowa wzięli pod uwagę kwestię poprawy infrastruktury miejskiej. Zgodnie z podjętą decyzją, miasto zainwestuje 150 tysięcy złotych w dodatkowe ławki i pojemniki na odpady.

Spotkanie radnych nowo wybranej kadencji miało miejsce we wtorek, 21 maja. Podczas niego, jednym z głównych tematów dyskusji było przeznaczenie kwoty 150 tysięcy złotych na zakup dodatkowych ławek i koszy na śmieci. „Nasi mieszkańcy tego oczekują. Wyrażali taką potrzebę w trakcie kampanii wyborczej. Naszym celem jest rozmieszczenie ich na terenie całego miasta, wzdłuż gminnych dróg” – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w rozmowie z Twoją Telewizją Morską.

Również omówiono drugą uchwałę dotyczącą regulacji składu oraz trybu funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji Miasta Wejherowa. „Program rewitalizacji zatwierdzono kilka miesięcy temu i teraz musimy ustalić skład komitetu odpowiedzialnego za proces rewitalizacji” – podkreślił Arkadiusz Szczygieł, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa.

Jednak ostatecznie radni nie przeprowadzili głosowania nad tą uchwałą. Zdecydowali natomiast, że będzie ona przedmiotem dyskusji w komisjach. Mimo to, już wiadomo, które ulice mają zostać włączone do kolejnej fazy rewitalizacji.